New Peugeot 5008

 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT
New Peugeot 5008 GT 1.319.000.000 VNĐ

New Peugeot 5008 AL

1.199.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0775.321.000 để biết thêm chi tiết


 

New Peugeot 3008 

 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

New Peugeot 3008 GT

1.209.000.000 VNĐ

New Peugeot 3008 AL

1.119.000.000 VNĐ
New Peugeot 3008 AT 999.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0775.321.000 để biết thêm chi tiết


 

Peugeot 2008

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT
Peugeot 2008 ACTIVE 789.000.000 VNĐ

Peugeot 2008 GTLINE

859.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: ‭‭0775.321.000 để biết thêm chi tiết